Overovanie tachografov

V súčasnej dobe overovanie tachografov nevykonávame