O spoločnosti

Základné údaje o spoločnosti :

Obchodné meno spoločnosti: ADS Vranov, s.r.o.

Sidlo spoločnosti: Mlynská 1345, Vranov nad Topľou,    093 01

IČO:          36 470 317
DIČ:          2020001280
IČ DPH:    SK2020001280

Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 20.12.2000, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 12542/P s dňom zápisu 03.01.2001.

Obchodné mená

Od 14.11. 2006
ADS Vranov, s.r.o.

Od 03.01. 2001 do 13.11. 2006
Autobusová dopravná spoločnosť, s.r.o.

Orgány spoločnosti

Spoločníci

Ing. Jozef Lacký
Ing. Mária Drozdová
Ing. Anna Bačíková

Štatutárny orgán: konateľ

Ing. Jozef Lacký

Predmet činnosti

Hlavnou podnikateľskou činnosťou spoločnosti je:

 • oprava motorových vozidiel,

 • oprava karosérii,

 • oprava pneumatík vrátane nastavenia a vyváženia kolies,

 • umývanie motorových vozidiel,

 • maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľných živností (nákup a predaj pohonných látok).

Ďalšie činnosti podnikania:

 • prenájom hnuteľných, nehnuteľných vecí a nebytových priestorov,

 • prenájom motorových vozidiel,

 • čalúnnictvo,

 • sprostredkovanie obchodu, služieb, výroby a dopravy,

 • ubytovacie služby v rozsahu voľných živností,

 • spracovanie a povrchová úprava kovov,

 • výroba dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a ich motory,

 • výroba dopravných zariadení,

 • skladovanie a uskladňovanie,

 • zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov,

 • upratovacie práce,

 • predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov,

 • príprava a predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako bezmäsitých jedál,

 • prevádzkovanie ostatných plôch pre motorové vozidlá,

 • prípravné práce k realizácii stavby,

 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien,

 • dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,

 • overovanie určených meradiel,

 • podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom,

 • podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom,

 • výroba a dodávka elektriny zariadeniami na výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW vrátane,

 • odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zaradení elektrických,

 • oprava vyhradených technických zariadení elektrických.

Výberové konania

Momentálne v spoločnosti ADS Vranov, s.r.o neprebieha žiadne výberové konanie.