O spoločnosti

História spoločnosti ADS Vranov, s.r.o.

IČO: 36 470 317
Právna forma: s.r.o.
Základné imanie: 190 000 EUR
Dátum vzniku: 03.01.2001

Obchodné mená

14.11. 2006
ADS Vranov, s.r.o.

03.01. 2001 – 13.11. 2006
Autobusová dopravná spoločnosť, s.r.o.

Sídlo spoločnosti

03.01. 2001
Mlynská 1345, Vranov nad Topľou 093 01

Základné imanie

23.05. 2009
190 000 EUR

02.04. 2004 – 22.05. 2009
5 700 000 SK

15.04. 2003 – 01.04. 2004
200 000 SK

03.01. 2001 – 14.04. 2003
200 000 SK

Orgány spoločnosti

Spoločníci

Ing. Jozef Lacký
Ing. Mária Drozdová
Ing. Anna Bačíková

Štatutárny orgán firmy ADS Vranov, s.r.o.

Konateľ Ing. Jozef Lacký

Konanie menom spoločnosti

Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

Predmet činnosti

 • dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
 • overovanie určených meradiel
 • prípravné práce k realizácii stavby
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien
 • odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: OU oprava a údržba R rekonštrukcia M
 • montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky V rozsahu: E2 technické zariadenia elektrické s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov Triedy objektov: A objekty bez nebezpečenstva výbuchu
 • predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
 • prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá
 • príprava a predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
 • čalúnnictvo
 • maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľných živností
 • opravy karosérií
 • opravy pneumatík vrátane nastavenia a vyváženia kolies
 • prenájom hnuteľných, nehnuteľných vecí a nebytových priestorov
 • prenájom motorových vozidiel
 • skladovanie a uskladňovanie
 • spracovanie a povrchová úprava kovov
 • sprostredkovanie obchodu, služieb, výroby a dopravy
 • ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
 • umývanie motorových vozidiel
 • upratovacie práce
 • výroba dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a ich motory
 • výroba dopravných zariadení
 • zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov
 • opravy motorových vozidiel
 • podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
 • podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
 • výroba a dodávka elektriny zariadeniami na výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW vrátane
 • vykonávanie emisných kontrol cestných motorových vozidiel

Výberové konania

Momentálne v spoločnosti ADS Vranov, s.r.o neprebieha žiadne výberové konanie.