Pevná montáž OBU

V súčasnej dobe pevnú montáž OBU jednotiek nevykonávame